Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie o dostępności cyfrowej stron internetowych 


1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.staszic.waw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Data publikacji strony internetowej - rok 1992 r., data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej – 10 września 2019 r.

3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych XIV LO im. S. Staszica.

4. Oświadczenie sporządzono 4 grudnia 2020 r.

5. Ocenę dostępności cyfrowej strony XIV LO im. S. Staszica sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę.

6. Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.

7. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z XIV LO im. S. Staszica drogą telefoniczną lub mailową. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Maciej Bielenda, nr telefonu 22-825-13-25

e-mail root@staszic.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

8. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontakt.

9. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. XIV LO im. S. Staszica dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, XIV LO im. S. Staszica niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, XIV LO im. S. Staszica zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do informacji.

10. W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

11. XIV LO im. S. Staszica nie posiada tłumacza języka migowego.

 


Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe placówki:

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisław Staszica

ul. Nowowiejska 37A

02-010 Warszawa 

Tel./fax 22 825-13-25/22 825-68-99

mail: sekretariat@staszic.waw.pl,  szkola@staszic.waw.pl 


XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisław Staszica jest dwupiętrowym wolnostojącym, budynkiem. Na terenie szkolnym znajduje się Internat należący do XIV LO im. S. Staszica. 

Wejście do Szkoły jest możliwe przy użyciu schodów oraz pochylni.

W budynku Szkoły i Internatu jest winda. 

Na wewnętrznym parkingu Szkoły i Internatu zostanie wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność architektoniczna budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowowiejskiej 37A w Warszawie (budynek szkoły i internatu)

(Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień)

Sposób dojazdu

Dojścia piesze są od ulic: Nowowiejska, Aleja Niepodległości, Filtrowa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik z przeznaczeniem wyłącznie na pas dla pieszych. Na trasie dojścia do budynku szkoły chodnikiem od strony Alei Niepodległości występują podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.
Najbliższe stacje metra:
Metro Politechnika znajduje się w odległości około 1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.
Metro Pole Mokotowskie znajduje się w odległości około 1300 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Centralny znajduje się w odległości około 1200 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.
Najbliższe przystanki tramwajowe:
Nowowiejska 05 – kierunek Metro Wilanowska: 14, kierunek Marymont-Potok: 15
Nowowiejska 06 – Kierunek Banacha: 14, kierunek Al. Krakowska: 15, kierunek Metro Młociny: 10
Nowowiejska 03 – kierunek Służewiec: 17, kierunek Kielecka: 33, kierunek PKP Służewiec: 41, kierunek Wyścigi: 10
Nowowiejska 04 – kierunek Tarchomin Kościelny: 17, kierunek Metro Młociny: 33, kierunek Żerań Wschodni: 41
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulic Nowowiejska, Sędziowska i Filtrowa. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Nowowiejskiej w odległości około 70 metrów od budynku szkoły. Drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane jest przy ul. Filtrowej w odległości około 100 metrów od szkoły.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

Wejście do budynku i dostępność budynku szkoły

Główne wejście do budynku szkoły znajduje się przy ul. Nowowiejskiej. Wejście jest możliwe przy użyciu schodów (2 stopnie) i pochylni o kącie nachylenia 11% bez poręczy. Wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Drzwi są pełne, w kolorze ciemnego brązu i łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Drzwi odróżniają się od kolorystyki elewacji budynku. Na elewacji, nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica informacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego. Obok wejścia po lewej stronie jest domofon. Przejście do szkoły jest przez wiatrołap o szerokości 200 cm i długości 380 cm. Szkoła posiada dodatkowe wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku od strony ulicy Filtrowej przez szkolny parking samochodowy przy użyciu podjazdu prowadzącego do windy dla osób niepełnosprawnych.
Punkt dyżurki szkolnej znajduje się za wiatrołapem w wejściu głównym, w korytarzu po lewej stronie. Pracownik dyżurki szkolnej udziela pierwszych, podstawowych informacji oraz zapewnia pomoc osobom z niepełnosprawnością. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w dyżurce szkolnej. Budynek szkoły ma cztery kondygnacje, w tym piwnice. Schody proste w głównym holu prowadzą na I piętro, gdzie znajdują się sekretariat i pokój nauczycielski. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Wejścia do pomieszczeń szkolnych są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Korytarze na parterze i piętrach są szerokie (szerokość nie mniejsza niż 1,5 m) z pojedynczymi przeszkodami np. kosze na śmieci, ławeczki uczniowskie.
W budynku jest winda co umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością układu ruchu.
Brak pętli indukcyjnych w budynku.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Wejście do budynku i dostępność budynku internatu

Główne wejście do budynku internatu usytuowane jest bezpośrednio od ul. Referendarskiej. Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Rama drzwi jest w kolorze ciemnoszarym, łatwa do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. W drzwiach zamontowany jest próg o wysokości 1,5 cm. Na elewacji od strony wejścia głównego znajduje się duża, czytelna tablica informacyjna Internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego. Obok wejścia, po lewej stronie znajduje się domofon.
Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się pokój wychowawców. Pracownicy udzielają pierwszych, podstawowych informacji oraz zapewniają pomoc osobom z niepełnosprawnością. W budynku internatu brakuje pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego. Budynek internatu jest 3- kondygnacyjny. Na paterze zlokalizowano m.in. sekretariat, pokój kierownika internatu, ogólnodostępną łazienkę oraz pokój wychowawcy z zapleczem sanitarnym. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia do użytku wspólnego. Na I i II piętro prowadzą proste, szerokie schody wyposażone w dwustronne poręcze. Budynek ma dwie klatki schodowe- główną i ewakuacyjną. Wejścia do pomieszczeń internatu oznakowane są tabliczkami informacyjnymi. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
Budynek internatu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku, obok sekretariatu, znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwsze i drugie piętro mogą one wjechać bezpośrednio windą znajdującą się obok łazienki. Na drugim piętrze, obok windy, zlokalizowany jest pokój dla osoby niepełnosprawnej z własną łazienką dostosowaną do potrzeb. Korytarze na I i II piętrze umożliwiają bezproblemowe przemieszczanie się osobie niepełnosprawnej.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń internatu.