Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Rodo

Rodo

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Klauzula Informacyjna

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Agnieszka Falborska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pll bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD

ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Kamila Kutyła-Szpindler, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pll