Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Struktura Organizacyjna

Liczba oddziałów

Gim nr 13 XIV LO Razem
klasa I 5 6 11
klasa II 5 6 11
klasa III 5 6 11
Razem 15 18 33

Stan uczniów

Gim nr 13 XIV LO Razem
klasa I 142 180 322
klasa II 136 177 313
klasa III 130 181 311
Razem 408 538 946

Struktura zatrudnienia

Pedagodzy

Gim nr 13 XIV LO z UW Razem
pełnozatrudnieni 30 32 62
niepełnozatrudnieni 9 26 35
Razem 39 58 97

Stopnie awansu zatrudnionych

stażysta kontrakt. mianowany dyplomowany
Gimnazjum nr 13 1 10 13 15
XIV LO 2 8 15 33
Razem 3 18 28 48

Pracownicy administracji i obsługi

administracja obsługa Razem
8 15 23