Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Struktura Organizacyjna

Liczba oddziałów

XIV LO
klasa I (3) 7
klasa I (4) 8
klasa II 7
klasa III 8
Razem 30

Liczba uczniów

XIV LO
klasa I (3) 236
klasa I (4) 266
klasa II 214
klasa III 230
Razem 946

Struktura zatrudnienia

Pedagodzy

XIV LO z UW
pełnozatrudnieni 58
niepełnozatrudnieni 41
Razem 99

Stopnie awansu zatrudnionych

XIV LO z UW
stażysta 10
kontraktowy 11
mianowany 21
dyplomowany 57 (w tym 10 UW)
Razem 99

Pracownicy administracji i obsługi

Internat XIV LO Razem
administracja 1 7 8
obsługa 1 15 16
Razem 2 22 24