Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Regulaminy wewnętrzne

Zakres uprawnień i obowiązków Zespołu webmasterów strony XIV LO

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2015

Dodanie dokumentu na stronę

Instrukcja gospodarki magazynowej Zespołu Szkół nr 82

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2015

Dodanie dokumentu na stronę

Instrukcja inwentaryzacyjna obowiązująca w Zespole Szkół nr 82

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2015

Dodanie dokumentu na stronę

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół nr 82

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2015

Dodanie dokumentu na stronę

Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2015

Dodanie dokumentu na stronę

Regulamin kontroli wewnętrznej

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2015

Wprowadzenie w życie nowego regulaminu kontroli wewnętrznej

Procedura udostępniania informacji publicznej

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2015

Dodanie dokumentu na stronę

Zasady udostępniania informacji niejawnych

Ostatnia zmiana: 25 stycznia 2015

Dodanie dokumentu na stronę