Biuletyn Informacji Publicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego

Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne

Remont dwóch łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 37A

Przedmiot zamówienia:
Remont dwóch łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 37A

Status:
Aktualne

Zamawiający:
XIV Liceum Ogólnokształcące
ul. Nowowiejska 37A
02-010 Warszawa

Tryb:
Zapytanie ofertowe

Rodzaj:
Robota budowlana

Data zamieszczenia:
04.03.2022

Termin składania ofert
11.03.2022 r. 15:00

Treść zapytania ofertowego