Statut XIV LO

Pobierz
PDF DOC

Zmiany 17

5 stycznia 2018 Włączenie Gimnazjum Nr 13 do XIV LO z dniem 01.09.2017.

16 listopada 2017 Zmiany w statucie XIV LO. Tekst ujednolicony pojawi się w najbliższych dniach.

21 grudnia 2016 Zmiany dotyczące opieki psychologicznej i pedagogicznej.

4 listopada 2016 Zmiany dotyczą dostosowania Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki do zmian w przepisach prawa oświatowego i doprecyzowania poprawiania ocen z prac pisemnych

13 września 2015 Dodano w szkolnym programie wychowawczym: zadania szkoły: integracja ze środowiskiem lokalnym, promowanie zdrowego odżywiania, realizacja rządowego programu "Bezpieczna+".

31 sierpnia 2015 Dostosowanie statutu do nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty.

26 lutego 2015 Wprowadzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

13 listopada 2014 Zmiany w rozdziale Organy Liceum w punkcie 4.3. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego oraz w rozdziale Uczniowie Licem w punkcie 7.3. Obowiązki ucznia. Aktualizacja Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki

12 września 2013 Zmiany dotyczące zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zminay dotyczące opieki

13 września 2012 Dodano: nowe programy nauczania w związku z reformą oświatową; warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania; sposób formułowania zarzutów dyscyplinarnych wobec Prezydenta Samorządu Szkolnego

12 lutego 2009 Aktualizacja podstawy prawnej i zmiany z niej wynikające; dodany profil matematyczno-fizyczno-chemiczno-biologiczny; aktualizacja zadań Zastępcy Dyrektora; aktualizacja obowiązków nauczyciela; aktualizacja szkolnego programu wychowawczego

19 września 2007 Zmiana Komitetu Rodzicielskiego na Radę Rodziców, ''Zero tolerancji dla przemocy w szkole''

25 marca 2006 Aktualizacja zasad rekrutacji

22 marca 2005 Zmiana zasad przyznawania wyróżnień uczniom kończącym naukę w liceum

20 listopada 2004 Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z 28 września 2004 r.

3 września 2004 Zmiana nazwy Zespołu Szkół

14 lipca 2004 Dodanie dokumentu na stronę